Start Ang mga dating pangulo ng pilipinas

Ang mga dating pangulo ng pilipinas

Matatandaang nagdeklara rin si dating pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ng martial law sa probinsiya ng Maguindanao bunsod ng patayan sa bayan ng Ampatuan noong 2009.

Dinaluhan ito ng mga makapangyarihan at pinaka-mayamang estado sa buong mundo ang 2017 G20 Hamburg Summit.

Kabilang sa G20 ang dalawampung pinakamakapangyarihang ekonomiya sa mundo tulad ng mga bansang Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan,…

Bukod sa Proclamation 1081, naglabas din si Marcos ng ang paglilipat ng anumang uri ng kapangyarihan sa pangulo, paglalagay ng curfew hours, at pag-aatas sa mga sundalong hulihin ang mga mamamayang hindi sumusunod o sumasang-ayon sa mga hakbang ng pangulo.

Sa isang banda, may bukod-tangi pa ngang lugar si Cory sa pagpapatupad sa mga maka-imperyalista at kontra-mamamayang mga patakaran sa bansa – mga patakarang nagpapatuloy ngayon at dahilan ng paglaganap ng kahirapan at kagutuman.

Hindi ipinatupad ang tunay na reporma sa lupa at makabayang industriyalisasyon.

Sa halip, ibinalik lang ang mga seremonyas ng “demokrasya.” Sa larangan ng paggawa, si Cory ang responsable sa maraming patakarang idinadaing ngayon ng mga manggagawa: ang kontraktwalisasyon ng paggawa, ang paggamit ng Assumption of Jurisdiction sa pagbuwag sa welga ng mga manggagawa (at siyang batayan ng pagpapadala ng mga sundalo sa Hacienda Luisita noong 2004), at ang pagtatayo ng (na nagpapahina sa paglaban ng mga manggagawa para sa makabuluhang dagdag-sahod para sa lahat ng manggagawa sa buong bansa). Hindi ako tutol sa katawagang ito dahil may iba akong panukala.

Kung papatulan ang usapin, marahil, sa takbo ng opinyong publiko ngayon, si Cory nga ang paparangalan ng ganito.